Gegevensbescherming

Privacybeleid

Verantwoordelijk in de zin van de gegevensbeschermingswet:

ELECxellent GmbH
Mittelstraße 46
42697 Solingen

Gegevensbescherming

Als websitebeheerders nemen wij de bescherming van alle persoonsgegevens zeer ernstig. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Onze website kan uiteraard worden gebruikt zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Indien echter op enig moment persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mail worden gevraagd, zal dit op vrijwillige basis gebeuren. Door ons verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensoverdracht op het internet, zoals via e-mail, kan altijd veiligheidsleemten vertonen. Volledige bescherming van gegevens is op het internet niet mogelijk. 

Informatie, wissen, blokkeren

U kunt zich te allen tijde op de hoogte stellen van de persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het nut van de gegevensverwerking, en kosteloos verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Gebruik a.u.b. de contactmogelijkheden in de voettekst van de pagina of in het impressum. Wij zijn ook te allen tijde beschikbaar voor verdere vragen over dit onderwerp. Factuurgegevens, bankgegevens en gegevens die naar een verzenddienstverlener zijn gegaan, kunnen en zullen door ons niet worden gewist. Gegevens die kunnen worden gewist zijn: Klantaccount op de webserver, alsook in het merchandise management systeem en e-mails die niet direct bij een bestelling horen.

Server-Log-Files

De aanbieder van de site verzamelt en bewaart automatisch gegevens in serverlogbestanden die door uw browser aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens omvatten:

– Browsertype/browserversie                                                                                                              
– Besturingssysteem van de computer                                                                                            
– Referrer URL
– Hostnaam van de computer die toegang heef                      
– Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet persoonlijk. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik, behouden wij ons het recht voor deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren.

Cookies

Geen enkele webwinkel zou werken zonder cookies. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer en virusvrij. Zij worden gebruikt om internetdiensten vriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken voor de bezoekers van een website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden gebruikt.

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om aan te geven dat u moet worden geïnformeerd over nieuwe cookies en dat u in elk geval cookies moet accepteren. U kunt ook de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Klant account

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar wordt gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw klantenrekening zal dan worden verwijderd.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer

Wij gebruiken een enterprise resource planning-systeem voor de verwerking van contracten in het kader van de orderverwerking. Hiertoe worden uw persoonsgegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan:

Hyreka GmbH, Harbker Weg 2a, 38350 Helmstedt

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens:

 (naam, e-mail adres, berichttekst)

alleen in de door u verstrekte mate. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. U kunt deze vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en, als onderdeel van Google AdWords, van conversietracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde webpagina’s op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Hier komen de klanten het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u zich verzetten tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Nadere informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op:  http://www.google.de/policies/privacy/

Google Webfonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde web fonts om het lettertype weer te geven. Deze worden verstrekt door Google (http://www.google.com/webfonts/). Daartoe laadt uw browser het vereiste webfont in uw browsercache wanneer u onze pagina oproept. Dit is nodig zodat uw browser ook een visueel verbeterde weergave van onze teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt voor de weergave.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Algemene informatie over het onderwerp gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Functies van de Twitter-dienst zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de “Re-Tweet”-functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings ändern.

Gebrui van GoogleMaps

Op onze website gebruiken wij de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Deze functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de pagina’s waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google onder https://www.google.com/privacypolicy.html.

Daar hebt u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het privacycentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit vastgesteld voor de doorgifte van gegevens naar de VS.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Om dit te doen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, ten volle kunt benutten.

Privacybeleid voor het gebruik van Google +

Onze pagina’s maken gebruik van functies van Google +. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en delen van informatie: U kunt de Google + knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Via de Google + knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u + voor een stuk inhoud als informatie over de pagina die u bekeek toen u op + klikte. Uw +s kunnen samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en in advertenties op het web.

 

Google registreert informatie over uw + activiteiten om Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google + knop te kunnen gebruiken, moet u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de + activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Privacybeleid voor het gebruik van Vimeo

Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA zijn op onze website geïntegreerd. Telkens wanneer u een pagina bezoekt waarop een of meer Vimeo videoclips worden aangeboden, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en een Vimeo server in de VS. Informatie over uw bezoek en uw IP-adres worden daar opgeslagen. Door interactie met de Vimeo-plugins (bv. klikken op de startknop) wordt deze informatie ook doorgegeven aan Vimeo en daar opgeslagen. Als u een Vimeo-gebruikersaccount hebt en niet wilt dat Vimeo gegevens over u verzamelt via deze website en deze koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Vimeo zijn opgeslagen, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u deze website bezoekt. Het privacybeleid voor Vimeo met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Vimeo is te vinden op http://vimeo.com/privacy. Bovendien roept Vimeo de Google Analytics-tracker op via een iFrame waarin de video wordt opgeroepen. Dit is Vimeo’s eigen tracking, waar wij geen toegang toe hebben. U kunt voorkomen dat Google Analytics u volgt door gebruik te maken van de deactiveringsinstrumenten die Google voor sommige internetbrowsers aanbiedt. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met hun gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wijziging van de bepalingen inzake gegevensbescherming

Ons privacybeleid kan met onregelmatige tussenpozen worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren, bv. wanneer nieuwe aanbiedingen worden toegevoegd. Het nieuwe privacybeleid zal dan automatisch van toepassing zijn bij uw volgende bezoek.

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u ons een bericht sturen naar info@elecxellent.com.

Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.